loader
MENU

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Στην Food Brokers θέλουμε οι συνεργάτες μας, τόσο αγοραστές, όσο και πωλητές της πλατφόρμας μας, να γνωρίζουν και να έχουν έλεγχο στο ποια δεδομένα τους μοιράζονται μαζί μας και στο τι κάνουμε εμείς με αυτά. Το κείμενο αυτό (που ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου) εξηγεί με απλά λόγια αλλά και σαφήνεια τι δεδομένα συλλέγουμε για εσάς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και πως τα χρησιμοποιούμε. Σημειώνεται ότι η παρούσα πολιτική απευθύνεται μόνο σε όσους συνεργάτες (αγοραστές ή/και πωλητές) είναι φυσικά πρόσωπα ή σε εκπροσώπους αυτών [εφεξής «Συνεργάτες»], αλλά και σε εν γένει ενδιαφερόμενους επισκέπτες της πλατφόρμας, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Ν.4624/2019, Ν.2472/1997] αναγνωρίζει την έννοια των προσωπικών δεδομένων και την αντίστοιχη προστασία μόνο σε φυσικά πρόσωπα.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η εταιρία «FoodBrokers Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία» [εφεξής «FB» ή «εμείς»] που βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας 40 και Αβέρωφ, Τ.Κ. 712 01 Ηράκλειο Κρήτης, είναι σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συνεργατών και εν γένει των επισκεπτών της ιστοσελίδας https://www.foodbrokers.com [εφεξής η «Ψηφιακή Πλατφόρμα»], στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης στην αγοραπωλησία τροφίμων και σχετικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγορών χονδρικής [εφεξής «Υπηρεσίες FB»]. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την έκθεση, προώθηση και διευκόλυνση διάθεσης των προϊόντων εμπορίας εκάστοτε πωλητή μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας στους αγοραστές, σύμφωνα και με τις ισχύουσες συμβατικές δεσμεύσεις που διέπουν τις Υπηρεσίες FB. Συμπληρωματικά, μπορεί να περιλαμβάνουν και υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως logistics, οργάνωση εξαγωγών και πιστοποιήσεων.
Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε
Στο πλαίσιο της εισδοχής νέου Συνεργάτη, αλλά και εν γένει παροχής των Υπηρεσιών FB, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα, ανάλογα με τις Υπηρεσίες FB που χρησιμοποιείτε: 
 • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως εταιρική επωνυμία, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου,  e-mail, username, κωδικός και ημερομηνία εγγραφής, ΑΦΜ και ΔΟΥ ή αριθμός εγγραφής Εμπορικού Επιμελητηρίου
 • Λοιπά στοιχεία διατυπώσεων ελέγχου εξακρίβωσης και επαλήθευσης ταυτότητας πελάτη («Know Your Customer»), για λογαριασμό των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως λοιπές διευθύνσεις email, πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου σταθερού και κινητού
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, όπως αριθμός λογαριασμού, ΙΒΑΝ, ονομασία δικαιούχου
 • Αποτέλεσμα αξιολόγησης αίτησης συνεργασίας και περιεχόμενο σχετικών επικοινωνιών
 • Τομέας δραστηριοποίησης και είδος συνεργασίας με βάση τις χρησιμοποιούμενες Υπηρεσίες FB (π.χ. Basic, Gold, Platinum, VIP, Leader)
 • Επιπλέον στοιχεία που αφορούν στην στοιχειοθέτηση και εκκαθάριση των μεταξύ μας συναλλαγών ή/και των συναλλαγών μεταξύ Συνεργατών μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας, όπως στοιχεία πληρωμών (ημερομηνία, ποσό, υπόλοιπο, τιμολογιακή κατηγορία, τζίρος, ΦΠΑ), αριθμός και δικαιούχος τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία τραπεζικής κάρτας
 • Επικοινωνίες μεταξύ Συνεργατών στο πλαίσιο οριστικοποίησης των λεπτομερειών μίας παραγγελίας, μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας ή του ειδικού chatbox που παρέχεται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα
 • Στοιχεία που λαμβάνουμε όταν τυχόν μας λέτε τη γνώμη σας ή ζητάτε υποστήριξη για τις Υπηρεσίες FB, όπως αξιολογήσεις ή απαντήσεις σε αξιολογήσεις, έρευνες ικανοποίησης, καθώς και παρατηρήσεις ή προτάσεις σας για να γινόμαστε καλύτεροι 
 • Στοιχεία ύποπτων περιστατικών ή συναλλαγών
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω τεχνολογικών λύσεων όπως τα cookies, ή τη χρήση του τοπικού χώρου αποθήκευσης, σχετικά με τη διάδρασή σας με την Ψηφιακή Πλατφόρμα ή την εφαρμογή μας για κινητές συσκευές π.χ. πληροφορίες στατιστικών χρήσης των Υπηρεσιών FB, αγαπημένων ή προς σύγκριση προϊόντων, στοιχείων σύνδεσης κ.λπ. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση και επίλυση τεχνικών σφαλμάτων και ασφάλειας της πλοήγησης και των συναλλαγών που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών FB, καθώς και στοιχεία σύνδεσης συσκευής, όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τον κατασκευαστή της χρησιμοποιούμενης συσκευής σας, τον τύπο του browser, τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος ή της εφαρμογής.
 • Αιτία τερματισμού συνεργασίας
 • Στοιχεία τυχόν διένεξης μεταξύ αγοραστή-πωλητή
Γιατί τα συλλέγουμε
Τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις: 
Σύμβαση
Η FB επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να μπορέσει να αξιολογήσει την δυνατότητα συνεργασίας μαζί σας, αλλά και για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης μαζί της, μετά την έναρξη της συνεργασίας.
Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για να παράσχουμε τις Υπηρεσίες FB που χρησιμοποιείτε και ειδικότερα για τη δημιουργία λογαριασμού νέου Συνεργάτη, την πρόσβαση και διαχείριση του προφίλ σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, όπως και των λοιπών τεχνικών λύσεων επισκόπησης δεδομένων ανάλυσης και εκκαθάρισης συναλλαγών, για την υποβολή και διαχείριση ερωτημάτων ή αιτημάτων σας (όπως η παροχή τεχνικής καθοδήγησης ή η πραγματοποίηση αλλαγών στα στοιχεία σας), για την υποβολή και επεξεργασία αξιολογήσεων στην Ψηφιακή Πλατφόρμα ή απαντήσεων σε αυτές, για την παροχή γενικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης, για τον υπολογισμό, παρακολούθηση και εκκαθάριση της τιμολόγησης για την χρήση των Υπηρεσιών FB, για την τυχόν παροχή επιπλέον υπηρεσιών, όπως logistics, οργάνωση εξαγωγών και πιστοποιήσεων και για τη διαχείριση πιθανού τερματισμού ή παύσης της συνεργασίας μας.
Έννομο Συμφέρον
Αποτελεί έννομο συμφέρον της FB να πραγματοποιεί ελέγχους στους υποψήφιους και ενεργούς Συνεργάτες της, για την αποτροπή απάτης κατά των συναλλαγών και τη διακρίβωση υπονοιών παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. φορολογικής) ή κακόβουλης χρήσης των Υπηρεσιών FB, που ενδέχεται να βλάψουν τα οικονομικά συμφέροντα ή/και τη φήμη της FB.
Επιπλέον, είναι στο έννομο συμφέρον της FB να βεβαιώνει την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια των συστημάτων της και να αποστέλλει έρευνες ικανοποίησης και άλλη εμπορική/προωθητική επικοινωνία (π.χ. για νέα της FB).
Ακόμη, έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε δεδομένα Συνεργατών για σκοπούς υποστήριξης και άσκησης νομικών επιδιώξεών μας, αλλά και για την εν γένει νομική παρακολούθηση της συνεργασίας μας.
Τέλος, στο μέτρο που έχουμε κατά περίπτωση αναλάβει τέτοια υποχρέωση, έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίζουμε ότι η Ψηφιακή Πλατφόρμα αποτελεί ένα χώρο για ασφαλείς, αξιόπιστες συναλλαγές, υποστηρίζοντας τους Συνεργάτες στην απόδειξη, εγκαθίδρυση και επίλυση τυχόν μεταξύ τους διενέξεων. Εν όψει αυτού, τονίζεται στους Συνεργάτες ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιούν μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας ή του ειδικού chatbox που παρέχεται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, δεν είναι απόρρητες μεταξύ του εκάστοτε αγοραστή και πωλητή, αλλά μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελεγχθούν από την FB, για να διακριβωθεί εάν πληρούνται οι όροι χρήσης των Υπηρεσιών FB, αλλά και προς απόδειξη των συμφωνηθέντων στην εκάστοτε συναλλαγή.
Νομική Υποχρέωση
Η FB είναι υποχρεωμένη από τη νομοθεσία να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, ιδίως κατόπιν αιτημάτων τους, για την καταπολέμηση συγκεκριμένων περιστατικών που αφορούν ιδίως σε αγοραπωλησίες μεταξύ Συνεργατών που πραγματοποιούνται μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας και που κρίνονται ύποπτες για παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας. Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία να διαχειριζόμαστε και να απαντούμε στα αιτήματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 
Συγκατάθεση
Εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies και ο τοπικός χώρος αποθήκευσης στη συσκευή σας, συλλέγεται αυτόματα πληροφορία για εσάς, σύμφωνα με την Πολιτική Cookies της FB. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε την επιλογή σας για τα cookies και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, στο κάτω μέρος της Πολιτικής Cookies της FB.
Με Ποιους τα Μοιραζόμαστε
Τα προσωπικά δεδομένα σας, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από την εξουσιοδοτημένη για αυτό ομάδα της FB, με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας. Στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών FB, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι οι ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών μας: 
 • Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων της Ψηφιακής Πλατφόρμας, όπως η Google και πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων όπως η Microsoft. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και ιδίως στις ΗΠΑ από τις εταιρίες αυτές. 
 • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και τραπεζικά ιδρύματα.
 • Συνεργάτες, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των παραγγελιών μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας, διευθέτησης κάποιας διένεξης ή ερωτήματος. 
 • Συνεργαζόμενες εταιρίες αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων (logistics).
 • Συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών διαχείρισης και οργάνωσης εξαγωγών προϊόντων.
 • Συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών πιστοποίησης και διενέργειας ποιοτικών ελέγχων (quality control & audits).
 • Συνεργαζόμενες εταιρίες επικοινωνίας και διαφήμισης, στο πλαίσιο της διαχείρισης της επικοινωνίας μας μαζί σας.
 • Πάροχοι υπηρεσιών λογισμικού, αποθήκευσης και ανάλυσης δεδομένων, επιχειρησιακού σχεδιασμού και λοιπών διοικητικών λειτουργιών.
 • Εξωτερικοί σύμβουλοι, λογιστές και δικηγόροι.
 • Οι αστυνομικές αρχές και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της FB να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα. 
Θα πρέπει να θυμάστε ότι τόσο οι υποβαλλόμενες αξιολογήσεις, όσο και οι απαντήσεις σε αυτές, εμφανίζονται δημόσια στην Ψηφιακή Πλατφόρμα. Επιπλέον, η επωνυμία της επιχείρησης και η περιοχή εγκατάστασης που μας υποβάλετε δημοσιεύονται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα.
Πόσο Καιρό τα Διατηρούμε
Ο FB διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Συνεργατών του για όσο χρόνο βρίσκεται σε ισχύ η συνεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται επιπλέον για πέντε (5) έτη μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συνεργασίας, ιδίως για φορολογικούς σκοπούς. 
Μετά το πέρας της περιόδου αυτής και στην περίπτωση που δεν εκκρεμεί κάποια οικονομική οφειλή, δικαστική ή άλλη αμφισβήτηση ή ειδικό έννομο συμφέρον που να απορρέει από τη χρήση των Υπηρεσιών FB, τα δεδομένα θα διαγράφονται ή θα ανωνυμοποιούνται. 
Οι Δεσμεύσεις μας
Λαμβάνουμε καθημερινά τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα τελευταία τεχνολογικά πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, είτε από εμάς είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό μας, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών. 
Τα Δικαιώματά σας
Μπορείτε να ελέγξετε, να διορθώσετε ή/και να διαγράψετε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή μέσα από τις ρυθμίσεις του προφίλ σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα ή στέλνοντάς μας σχετικό αίτημα.
Γενικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας: 
 • το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την FB και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία, 
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών (π.χ. διόρθωση ΑΦΜ)
καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:
 • το δικαίωμα διαγραφής, 
 • το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα δηλαδή να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε δώσει στην FB, σε κατάλληλο μορφότυπο, 
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως αναφορικά με τις επεξεργασίες που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας, όπως η αποστολή εμπορικής/προωθητικής επικοινωνίας
 • το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που τυχόν μας έχετε δώσει, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση αυτή.  
Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα αυτά τυχόν γνωστοποιήθηκαν από εμάς, στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών FB. 
Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την FB, στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες εξαιτίας πολυπλοκότητας του αιτήματός, ή/και του μεγάλου όγκου των αιτημάτων. 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας αποκλειστικά για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της FB: 
Food Brokers Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία, Υπόψιν: Data Protection Officer, Πλατεία Ελευθερίας 40 και Αβέρωφ, Τ.Κ. 712 01 Ηράκλειο Κρήτης | dpo@foodbrokers.com
Δικαίωμα Καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην Ιστοσελίδα της Αρχής.